Step2Eco.com 2011 Terms of Use

 

Projecten Step2Eco:

EU 2050 power lab

Hoe ziet de elektriciteitsvoorzining er uit in 2050?

AGEM: De Achterhoekse Groene Energie Maatschappij

Lokaal energie opwekken, besparen en leveren.

Eemflow Energy

Het verbruik van elektriciteit wordt af gestemd op de opwekking.

Gemeente Amsterdam

De Gemeente Amsterdam heeft een visie vastgesteld voor windenergie in de hoofdstad.

 Duurzame Vecht 

Lokaal werken we aan een duurzamere gemeente Stichtse Vecht.

 

 

 

Step2Eco ondersteunt bedrijven en overheden bij hun ambities met planvorming en management van projecten, programma's en veranderingen.

 

Duurzame plannen ontwikkelen:

 • beleid toetsen op duurzaamheid; vergelijken in de branche

 • kansen en uitdagingen inventariseren en toetsen (kan dit voor u leiden tot een nieuwe competitive edge?)

 • plannen ontwikkelen, voor de korte en de lange termijn

De plannen uitvoeren:

 • de verschillende delen en niveaus van uw organisatie erbij betrekken

 • de voortgang monitoren van het gehele beleidsterrein duurzaamheid

 • de goede keuzes maken en een optimaal effect bereiken (doelmatigheid van het totaalpakket van acties optimaliseren)

 • mogelijkheden op het gebied van duurzaam ondernemen in kaart brengen; draagvlak hiervoor creren bij de verschillende managers en medewerkers

 • de inkoop begeleiden van diensten, projecten en specialisten

Concrete stappen zetten, bijvoorbeeld:

 • ontwikkelen van lokale duurzame energieopwekking (project-management)

 • partijen bij elkaar zoeken voor locale initiatieven zoals duurzame energie-opwekking

 • lokaal energiebedrijf opzetten (advies, bedrijfsplan maken, project-management, interim-management)

 Initiatieven en startende bedrijven ondersteunen (coaching):

 • beginnende ondernemers praktisch adviseren over strategie, marketing en organisatie

 • samenwerkingsvormen helpen opzetten.

 

Bij alles geldt dat uw organisatie het uiteindelijk zelf gaat doen; duurzaamheid betekent uiteraard dat u zelf verantwoordelijheid neemt. Mijn bijdrage is ondersteunend en ik heb de medewerking nodig van velen binnen uw organisatie. Ik zal een actieve rol spelen om enthousiasme voor duurzame ontwikkeling over te brengen en de verandering in uw organisatie te stimuleren. In de mate waarin u dat wenst kan ik een regisseursrol vervullen.

 

 

 

 

 

 

Contact

 

Guus Ydema

Breukelen

The Netherlands

 

guus.ydema@step2eco.com

phone +31 6 2357 4816